Liczba mieszkańców: 762 osoby

Historia: stanowi wieś Piotrowice, o której miejscowa legenda mówi, że zawdzięcza swoją  nazwę imieniu syna szlachcica. Gniazdo rodowe Piotrowskich w I pol. XIV w. zasiedlało także rycerstwo osadzane w XV wieku przez Kazimierza Wielkiego, sposobiąc się do wyprawy na Ruś Halicką. Żyły tu rody Żelazków, Siestrzeńców, Cisowskich. Zapis z 1450 r. za Kazimierza Jagiellończyka informuje , iż szlachta ze wsi Piotrowice odnosiła placki wielkanocne do święcenia przez plebana  aż do wsi Drzewce. W 1827 r liczyły Piotrowice 115 mieszkańców. W 1867 należały do gminy Drzewce.  W Piotrowicach mieszkała rodzina Brzezińskich. Mieczysław, znany działacz oświatowy, współzałożyciel Macierzy Szkolnej, publicysta, kupił pod koniec swego życia ośmiohektarową resztówkę po rozparcelowaniu majątku Lilpopów  Piotrowice Małe. Stał tam drewniany dwór parterowy nad małą sadzawką, do lat 20 XX w. , funkcjonowała w nim szkoła. Brzeziński w latach dziewięćdziesiątych XIX w. zbudował obszerny jednopiętrowy dom z cegieł z piękną werandą. „Dworek” spłonął w 1900 r. od uderzenia pioruna. Żona Brzezińskiego – Róża z domu Morzycka – była redaktorem „Płomyka”.

W czasie I w. św. Piotrowice  znalazły się na linii frontu. Wyjątkowo ciężko żyło się tutejszym mieszkańcom przed II wojną światową, panowała powszechna bieda. Mieszkańcy zakładali wówczas różne stowarzyszenia. Izba Pamięci Narodowej funkcjonowała tu już od 1906 roku.

Najważniejsze informacje:

W miejscowości znajduje się:

  • Szkoła Podstawowa http://sppiotrowice107.szkolnastrona.pl
  • Gimnazjum http://www.gimpiotrowice.szkolnastrona.pl
  • Parafia rzymsko-katolicka skupiona wokół kościoła pw. Miłosierdzia Bożego
  • Stacja diagnostyczna pojazdów
  • Cegielnia
  • Klub Sportowy PMKS „Chrobry” – PMKS Chrobry Piotrowice jest klubem dla dzieci i młodzieży. Zrzesza przede wszystkim uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Piotrowicach. Powstał w 1997 roku, a zarejestrowany został jako UKS (Uczniowski Klub Sportowy) w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie pod numerem 27-mym. Obecnie wpisany jest w Ewidencji UKS prowadzonym przez Starostwo w Puławach. Aktualnie klub prowadzi zajęcia w sekcji badmintona, której zawodnicy, z powodzeniem biorą udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. W latach poprzednich klub prowadził zajęcia w sekcjach: tenisa stołowego (województwo), piłki koszykowej (turnieje towarzyskie), lekkiej atletyki – biegi (do szczebla międzynarodowego), piłki siatkowej dziewcząt – ligi wojewódzkie młodziczek i kadetek, turnieje krajowe i międzynarodowe, piłki siatkowej chłopców – liga wojewódzka młodzików, III liga seniorów, Wojewódzka Liga Seniorów, turnieje krajowe i międzynarodowe, sekcja turystyczna. Nazwa „sekcja”, w odniesieniu do niektórych z nich, jest trochę na wyrost, bo były to raczej grupy przyjaciół i sympatyków spotykających się, aby rozwijać swoje zainteresowania.  Początkowo, najprężniej pracowała sekcja lekkoatletyczna, która  z dużym powodzeniem brała udział w Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej (piszący ten blog był jednym z inicjatorów organizacji tych zawodów) w Biegach Ulicznych i Przełajowych. Jej największym osiągnięciem było zajęcie w 1999 roku IV miejsca w kategorii Szkół Podstawowych w klasyfikacji Generalnej GP, zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt. Nasi zawodnicy wielokrotnie stawali na „pudle”, zdobywając nie tylko medale, ale także nietypowe nagrody. Jedną z bardziej zaskakujących nagród rzeczowych był ………. worek cukru.
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach powstało w 1928 roku. Dzisiaj  liczy 16 osób a kieruje nim Alina Świątek. Członkinie KGW spotkają się na „herbatkach”, w czasie których przypominają tradycyjne przepisy smakołyków przechowywanych w rodzinach. Często podróżują do Krynicy, Polanicy, Kodnia na Podlasiu. Kultywują tradycje podczas spotkań opłatkowych, wielkanocnych, andrzejkowych. Stale się uczą, uczestnicząc w kursach, np. przygotowywania potraw z drobiu, przystawek, surówek. Uzdolnione artystycznie członkinie uczą inne panie papieroplastyki ( koszyczki, jajeczka wielkanocne) Aktywnie biorą udział w spotkaniach o charakterze kulturalnym w najbliższym regionie. Współpracują zgodnie z innymi kołami w gminie oraz miejscowymi szkołami: podstawową i gimnazjum.  Przypominają o sobie, organizując jubileuszowe spotkania co pięć lat , na których obdarowywane są za twórczą pracę przez miejscowe i wojewódzkie władze. Niezwykłą ciekawostką jest przekazywanie funkcji przewodniczącej koła pokoleniowo. Przed panią Aliną tę funkcję pełniła jej mama, a przedtem babcia. Chlubą KGW w Piotrowicach jest Izba Tradycji z imponującymi zbiorami regionalnymi, szczególnie rękodzieła i unikalnego dziś sprzętu.

 

źródło: opracowano na podstawie prezentacji autorstwa Pani Wiesławy Dobrowolskiej – Łuszczyńskiej udostępnionej przez Nałęczowski Ośrodek Kultury