Partycypacja w planowaniu przestrzennym. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży – nowy regulamin.

Partycypacja w planowaniu przestrzennym. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży – nowy regulamin.
Print Friendly, PDF & Email

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja

Burmistrz Nałęczowa ponownie ogłasza konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. „Moja przestrzeń w przyszłości, miejsce Gmina Nałęczów w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 – od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nałęczów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów według dwóch kategorii wiekowych:
I kategoria: klasy IV – VI Szkoły Podstawowej,
II kategoria: klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej.

Prace konkursowe należy składać do 9 października 2020 r. do godziny 10.00.

Regulamin konkursu: