Państwa darowizny wspierają walczącą Ukrainę

Państwa darowizny wspierają walczącą Ukrainę
Print Friendly, PDF & Email

Dzięki środkom finansowym zgromadzonym na rachunku Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Zawsze Czesławice”, na który przelewaliście Państwo pieniądze na pomoc walczącej Ukrainie zakupionych zostało 30 kompletów ubrań taktycznych HELIKON dla Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy o łącznej wartości 15 300 zł.

27 czerwca delegacja naszej gminy w osobach: Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Nałęczowie – Pani Joanna Kozieł-Rząd, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Nałęczowie – Pan Leszek Kamola oraz Sekretarz Gminy Nałęczów – Pan Marcin Olszak przekazała  dary na ręce Podpułkownika Stanislsva Rudyi w Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie.

Dziękujemy Państwu za pomoc okazaną naszemu wschodniemu sąsiadowi.