Pani Maria Rzeczyca wyróżniona w konkursie „Aktywny Senior”

Print Friendly, PDF & Email

26 października 2017r. w Auli Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie odbył się Wojewódzki Dzień Seniora.

Jednym z punktów wydarzenia było uroczyste uhonorowanie laureatów konkursów pt. „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny Senior” ogłoszonego w dniu 4 lipca 2017r. przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Marszałek województwa Sławomir Sosnowski oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Katarzyna Fus wręczyli wyróżnienia laureatom. Nagrody otrzymali za zaangażowanie w działania na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej szczególnie aktywni seniorzy, którzy każdego dnia swoją postawą udowadniają, że wiek to tylko liczba.

W kategorii „Gmina przyjazna Seniorom” wyróżniono 2 gminy:

– Gminę Niemce,

– Gminę Gościeradów.

W kategorii „Aktywny Senior” wyróżniono następujące osoby:

  • Panią Marię Rzeczycę – zgłoszoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie;
  • Panią Teresę Myszak – zgłoszoną przez Starostę Powiatu Kraśnickiego;
  • Panią Zofię Karkusiewicz – zgłoszoną przez Wójta Gminy Gościeradów.

Obchody były również okazją do podkreślenia roli kampanii społecznych na rzecz seniorów oraz ich aktywizacji. Ponadto osoby związane ze środowiskiem senioralnym wygłosiły prelekcje, odbyły się konsultacje w zakresie profilaktyki zdrowia. Wydarzenie uświetniły występy zespołów artystycznych, wystawa rękodzieła seniorów i pokaz mody.

Pani Maria jest mieszkanką Piotrowic, mgr pedagogiki i psychologii z 2 stopniem specjalizacji zawodowej, służbę nauczycielską pełniła  26 lat.

Pasję społecznikowską, rodem z Żeromskiego, nabyła w strukturach ZHP, jej doświadczenie w pracy społecznej zaowocowało stopniem harcmistrza. Jako wieloletni dyrektor szkół podstawowych, nie zawahała się podjąć wysiłku budowy szkoły. Podejmowała pracę pedagogiczną wśród amerykańskiej Polonii. Jest współautorką podręcznika do języka polskiego dla polskich uczniów w USA.

Pani Maria od ponad 10 lat jest przewodniczącą w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Nałęczowie. Aktywnie  i ofiarnie przewodniczy grupie seniorów z gminy Nałęczów, Wąwolnicy i Lublina. Dzięki aktywnemu działaniu i inicjowaniu wielu ciekawych akcji Oddział prężnie działa i stale się rozwija. Jako przewodnicząca Oddziału reprezentuje interesy osób starszych i niepełnosprawnych wobec władz ustawodawczych, administracyjnych i samorządowych, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, udziela zapomóg pieniężnych i pomocy materialnej, a także w formie artykułów spożywczych.

Pani Maria organizuje czas wolny seniorom m.in.  poprzez stwarzanie możliwości udziału w zabiegach rehabilitacyjnych, inicjuje uroczystości i spotkania okolicznościowe, wycieczki krajoznawcze i do miejsc kultu religijnego. Co roku Pani Maria jest współorganizatorem w Nałęczowie obchodów „Światowego Dnia Inwalidy” i „Międzynarodowego Dnia Seniora”. Prowadzi działalność edukacyjno – informacyjną wśród osób starszych i niepełnosprawnych na temat przysługujących im możliwości i uprawnień do świadczeń.

Energii i kreatywności Pani Marii mógłby pozazdrościć nie jeden 30 – latek. Pani Maria jest osobą empatyczną, ciepłą, otwartą, życzliwą i zaangażowaną w pomoc.  Jej oddanie i otwartość powoduje, że osoby potrzebujące z chęcią zgłaszają się do niej po życzliwą radę. Jej bezinteresowne wsparcie niesione innym seniorom podczas choroby w postaci robienia zakupów, uzgadniania wizyt lekarskich oraz realizacji recept jest nieocenioną pomocą.

Działa jako dziennikarka regionalna. Wchodzi w skład redakcji „Głosu Nałęczowa”, pisma Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa oraz współpracuje  stale z „Gazetą Nałęczowską”, do której systematycznie przekazuje pisemne informacje i dokumentację fotograficzną z życia seniorów i osób niepełnosprawnych.

Stawia na skuteczność.

Mówi o sobie, zamiast krytykować:

– Działam, by wszystkim wokół mnie żyło się lepiej,

– Tworzę nowe projekty, by żyć piękniej i atrakcyjniej,

– Służę innym wiedzą i doświadczeniem w rozwiązywaniu trudnych problemów,

– Pomagam godnie żyć seniorom i osobom niepełnosprawnym  z Nałęczowa i okolicy,

– Dyskutuję odważnie i nieustępliwie z przedstawicielami władz samorządowych w sprawach ważnych dla mieszkańców,

– Wyjaśniam , jako dziennikarz regionalny w miejscowej prasie, co trzeba zrobić lepiej i szybciej.

Pani Maria stale współpracuje z instytucjami działającymi na terenie gminy Nałęczów m.in.

– Urzędem Miejskim w zakresie wynajmu lokalu na potrzeby Związku oraz jego wyposażenia, ubiegania się o dofinansowanie różnego rodzaju działań skierowanych do seniorów i osób niepełnosprawnych,

– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie w zakresie pozyskiwania i upowszechniania informacji na temat dostępnych form wsparcia, rekrutacji na spotkania organizowane przez Ośrodek np. pogadankę dla osób starszych i niepełnosprawnych o tematyce przemocy w rodzinie, przekazywania informacji na temat potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, które są niezbędne do opracowywania diagnozy, sprawozdań, dokumentów strategicznych i projektów.

– Warsztatami Terapii Zajęciowej, Placówkami Oświatowymi, Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Miejską.

Pani Maria współpracuje również z przedsiębiorcami, sanatoriami, bankami. Pozyskuje od nich środki finansowe, pomoc rzeczową oraz inne formy wsparcia np. nieodpłatne udostępnienie sal na zajęcia dla seniorów.

Poza działalnością społeczną i na rzecz drugiego człowieka Pani Maria realizuje się również jako żona Franciszka, mama Kazimierza oraz babcia.

Bardzo serdecznie gratulujemy Pani Marii Rzeczyca wyróżnienia, jesteśmy dumni, że Pani Maria tak aktywnie działa na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców.

Więcej na temat obchodów Wojewódzkiego Dnia Seniora można przeczytać:

http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/wojewodzki-dzien-seniora/

http://www.kurierlubelski.pl/serwisy/nasze-sprawy/a/wojewodzki-dzien-seniora-pokaz-mody-koncerty-i-wyklady-zdjecia,12619293/

 

                                                                                                          Maria Pawelec

                                               Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie