Otwarty konkurs ofert- SPORT 2020

Otwarty konkurs ofert- SPORT 2020
Print Friendly, PDF & Email

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Cele konkursu:

Konkurs ma na celu wybranie ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu podejmowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2020 roku na realizację zadań określonych wynosi 150 000 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 stycznia 2020 roku o godzinie 15.30

Otwarty konkurs ofert- SPORT 2020

Załącznik do zarządzenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Dokumenty do aktualizacji.

Zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji zadania

Zaktualizowane informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania