Ogłoszono Przetarg

Ogłoszono Przetarg
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 17 grudnia 2019 ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Oferty można składać do poniedziałku 30 grudnia do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert przewidziano w tym dniu o godz. 10:15 w pokoju nr 16.

Szczegółowe informacje!