Ogłoszono przetarg na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna)

Ogłoszono przetarg na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna)
Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna) w miejscowości Nałęczów
od km 0+000 do km 0+476,55.
Oferty można składać do poniedziałku 16 grudnia do godz. 10:00.
Publiczne otwarcie ofert przewidziano w tym dniu o godz. 10:15 w pokoju nr 16.

Więcej informacji pod linkiem: https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85&p1=szczegoly&p2=67488.