OGŁOSZONO PRZETARG – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki”

OGŁOSZONO PRZETARG – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki”
Print Friendly, PDF & Email

Przedmiotem zamówienia zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki” jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z odgałęzieniami bocznymi do przyłączy, a także przepompowniami sieciowymi i przydomowymi w miejscowości Sadurki oraz włączenie tej kanalizacji do miejskiego systemu ścieków miasta Nałęczów.

Termin składania ofert: 17.02.2020 r. godz. 10.00