Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert – SPORT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert – SPORT
Print Friendly, PDF & Email

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert– dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2020.

Wyniki konkursu!