Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej