Ogłoszenie o naborze członków do Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Lubelskim

Ogłoszenie o naborze członków do Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Lubelskim
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dniu 14 czerwca 2024 r. Pan Krzysztof Komorski – Wojewoda Lubelski podpisał Zarządzenie Nr 295 w sprawie powołania Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Lubelskim. Stosownie do § 3 ust.1 ww. Zarządzenia Wojewoda ogłosił otwarty nabór na członków Zespołu. W związku z powyższym zachęcam Państwa do zgłaszania kandydatur do tego gremium doradczo-opiniodawczego.

Od każdego z kandydatów wymagane jest przedstawienie opinii/ rekomendacji od co najmniej dwóch osób, podmiotów, instytucji, działających na rzecz seniorów lub realizujących zadania w obszarze polityki senioralnej.

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie BIP Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/komunikaty/933587_ogloszenie-wojewody-
lubelskiego.html

Zgłoszenie w formie elektronicznej lub papierowej wraz z załącznikami należy
przesłać na adresy:

  • wersję elektroniczną na adresy e mail: bw@lublin.uw.gov.pl lub za pośrednictwem Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą LUW w Lublinie: /luwwlublinie/ezd z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na członków Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Lubelskim;
  • wersję papierową na adres: Biuro Wojewody Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 914 Lublin, z dopiskiem: Nabór na członków Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Lubelskim.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 28 czerwca 2024 r. (w przypadku dokonania zgłoszenia poprzez polską placówkę pocztową operatora publicznego decyduje data nadania w tej placówce).