OGŁOSZENIE – NABÓR NA ANIMATORA SPORTU

OGŁOSZENIE – NABÓR NA ANIMATORA SPORTU
Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o naborze na animatorów sportu, którzy będą prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie sportowym powstałym w ramach programu „Orlik 2012” w 2020 r.

Oferty należy składać osobiście (w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie – Nałęczów ul. Lipowa 3,  pok. nr 13) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów – w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na animatora sportu 2020” w terminie do 31 stycznia 2020 r. do godziny 1530 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego).

Oferta może być złożona elektronicznie pod warunkiem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ogłoszenie – Animator Sportu