Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej, do przeprowadzenia, w 2020 roku, otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Informuję, że do dnia 17 stycznia 2020 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ogłoszonego zarządzeniem nr 145/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Zgłoszenia przedstawiciela/i do komisji dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie – Nałęczów, ul. Lipowa 3, pok. nr 13, w terminie do 17 stycznia 2020 r. do godz. 15:00.

 Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia