Ogłoszenie

Ogłoszenie
Print Friendly, PDF & Email

logo_leade

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął decyzję o ogłoszeniu naborów wniosków w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej na obszarach wiejskich.

Wnioski można składać do Biura LGD od 17 października do 15 listopada 2016 r.

Poniżej dokumentacja dotycząca naborów, tj.:

– Nabór nr 1/2016 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

http://www.zielonypierscien.eu/nabory-wnioskow/ogloszone-nabory/nabor-wnioskow-nr-126-%e2%80%93-na-operacje-w-zakresie-budowy-lub-prze

– Nabór nr 2/2016 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

http://www.zielonypierscien.eu/nabory-wnioskow/ogloszone-nabory/nabor-wnioskow-nr-226-%e2%80%93-na-operacje-w-zakresie-budowy-lub-prze

 

 

Beata Antoniak

Specjalista ds. wdrażania LSR i komunikacji w ramach inicjatywy LEADER

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

Biuro: Kośmin 7,  24-103 Żyrzyn

tel. 081 50 16 141

fax. 081 50 16 140

www.zielonypierscien.eu

www.facebook.com/zielonypierscien