Ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu Eko-energia w Gminie Nałęczów – II etap na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach dofinansowania z funduszy unijnych.

Print Friendly, PDF & Email

Gmina Nałęczów ogłasza nabór uzupełniający do projektu Eko-energia w Gminie Nałęczów – II etap na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach dofinansowania z funduszy unijnych.

Nabór potrwa do 30 marca 2022 r. Podpisanie umów nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022 r.

Jest to ostatnia możliwość założenia instalacji fotowoltaicznej i rozliczania energii elektrycznej na starych zasadach opustowych.

Nowelizacja ustawy o OZE przewiduje, że osoba, która do 31 marca 2022 r. zawrze umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej z samorządem realizującym projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, będzie rozliczana na niezmienionych zasadach, czyli w systemie opustowym.

Ponadto informujemy, że obecne opóźnienia w montażu instalacji – jak wyjaśnia Wykonawca – wynikają z długiego okresu oczekiwania na dostawę paneli. Na sytuację rynkową wpłynęło ponadprzeciętne zainteresowanie tego typu inwestycją na przełomie 2021 i 2022 r. wynikające
z planowanego wprowadzenia niekorzystnych zmian w przepisach dotyczących OZE oraz sytuacja pandemiczna powodująca problem z dostawami.

Opóźnienia te nie będą powodowały utraty możliwości korzystnego rozliczania energii elektrycznej dla osób, które podpisały z gminą umowę do 31 marca 2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety
i skontaktowanie się z Urzędem Miasta w Nałęczowie, pok. 28, tel.: 81 50 14 500 w. 39

Ankieta do pobrania TUTAJ