Ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji oceniającej oferty na zadania z zakresu sportu w 2022 r.

Ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji oceniającej oferty na zadania z zakresu sportu w 2022 r.
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że do 24 stycznia 2022 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Nałęczowa Nr 348/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszenia przedstawicieli do komisji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, pod adresem:

https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&p1=szczegoly&p2=1711953

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie – Nałęczów, ul. Lipowa 3, pok. nr 13, w terminie do 24 stycznia 2022 r. do godz. 10:00.