Ogłaszamy nabór do projektu Nałęczowski Klub Seniora

Ogłaszamy nabór do projektu Nałęczowski Klub Seniora
Print Friendly, PDF & Email

PROJEKT: „Nałęczowski Klub Seniora”

PROJEKTODAWCA: Gmina Nałęczów i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Zawsze Czesławice”

w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne zawodowe

OGŁASZA NABÓR DO

KLUBU SENIORA i USŁUG ASYSTENCKICH

PROJEKT PRZEZNACZONY DLA OSÓB PO 60. ROKU ŻYCIA

 Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać w terminie 9-13 sierpnia 2021 r. na formularzach dostępnych poniżej:

Dokumenty rekrutacyjne – do pobrania

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie
oraz pod numerami telefonów:

+48 608 073 381

81 50 14 500, wew. 32