Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania pn: „Remont pomnika poległych w wojnie bolszewickiej”

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Bronic” z siedzibą w Bronicach na realizację zadania publicznego pt. „Remont pomnika poległych w wojnie bolszewickiej”

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie od 26 lipca 2017r. do 03 sierpnia 2017 r. na adres:

Urząd Miejski w Nałęczowie

ul. Lipowa 3, 24-150  Nałęczów,

tel. 81 5014500 wew. 21

e-mail: mguzek@naleczow.pl

Do pobrania:

    oferta

    formularz do wniesienia uwag