Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Print Friendly, PDF & Email
Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Drzewieckie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich na realizację zadania publicznego pt. „Utrzymanie i renowacja obiektów małej architektury”.
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.
Uwagi dot. oferty można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 8 sierpnia 2018 r. na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, tel. 81 5014500, wew. 21 e-mail: um@naleczow.pl