Odbiór elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon w Gminie Nałęczów

Print Friendly, PDF & Email

Przypominamy, że w dniach 02-10 października zorganizowano odbiór, w formie wystawki, odpadów, podczas której można pozbyć się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon. Szczegółowy harmonogram, dla poszczególnych miejscowości, dostępny jest pod poniższymi adresami:

http://naleczow.pl/wp-content/uploads/2016/04/Harmonogram_miasto_wystawka.pdf

http://naleczow.pl/wp-content/uploads/2016/04/Harmonogram_wsie_wystawka.pdf

http://naleczow.pl/wp-content/uploads/2016/04/Harmonogram_wielorodzinna.pdf