Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
Print Friendly, PDF & Email

Podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Otwock-Lublin- Prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)”- odcinek Dęblin- Lublin w km 107,2+83-175,8+50″ w ramach której wykonywana jest budowa, przebudowa i rozbudowa  ( modernizacja) linii kolejowej nr 7 od km 107,283 do km 177,285 oraz o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego