O co zostaniesz zapytany podczas spisu rolnego?

O co zostaniesz zapytany podczas spisu rolnego?
Print Friendly, PDF & Email

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć Państwa gospodarstwa rolnego.

  • Formularz spisowy nie zawiera pytań, na które odpowiedzi GUS uzyska ze źródeł administracyjnych.

Poniżej przedstawiamy link do informacji, które będziemy zbierać w poszczególnych działach formularza. Zapoznanie się z nim ułatwi i skróci czas trwania samospisu czy wywiadu. Należy pamiętać, że spis jest przeprowadzany w miesiącach wrzesień – listopad br., a będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Czytaj więcej: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec/o-spisie