Numer rachunku do wpłaty za węgiel zakupiony na preferencyjnych cenach

Numer rachunku do wpłaty za węgiel zakupiony na preferencyjnych cenach
Print Friendly, PDF & Email

ZAKUP WĘGLA

Urząd Miejski w Nałęczowie informuje, że uprawnione osoby *, które otrzymały informację na telefon w formie sms  do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) na preferencyjnych cenach mogą dokonywać wpłat na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nałęczowie

nr konta 40 8733 0009 0000 1010 2000 1100

tytułem  Zakup węgla – imię i nazwisko wnioskodawcy

 

Kwota za 1 tonę węgla wynosi 2000,00 zł

 

Po dokonaniu wpłaty prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie celem odebrania dokumentu uprawniającego do odbioru węgla ze składów:

  1. Adam Marek DREW-MAR Zarzeka 9C, 24-160 Wąwolnica
  2. Justyna Róża Zadura Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji – Sadurki 197, 24-150 Nałęczów

 

Jednocześnie prosimy o wcześniejszy kontakt ze składami węgla celem uzgodnienia dostępności danego asortymentu na składzie.

  1. 665 532 506 – Wąwolnica Marek Adam
  2. (81) 50 17 702 lub (81) 50 37 374- Sadurki Zadura Justyna

 

Burmistrz Nałęczowa

/-/

Wiesław Pardyka

 

*Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby fizyczne w gospodarstwie

domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.

1) osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla i przeszły pozytywnie weryfikację

2) osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy, lub

3) osoby pozytywnie zweryfikowane oczekujące na wypłatę dodatku węglowego, lub

4) osoby, które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródło ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku

5) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców