Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne dla osób goszczących obywateli z Ukrainy

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne dla osób goszczących obywateli z Ukrainy
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Od początku maja obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz nowa karta osoby przyjętej do zakwaterowania, stanowiąca załącznik do ww. wniosku.

Nowy wzór wniosku

Nowa karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku
zakwaterowania obywatela Ukrainy

Do wniosku dołączyć należy ankietę weryfikacyjną oraz oświadczenie, wzory tych dokumentów nie zmieniły się.