Nieodpłatna pomoc prawna – informator

Nieodpłatna pomoc prawna – informator
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Przypominamy,  że w zakładce „Dla mieszkańców” – „Porada prawna” znajdą Państwo aktualny harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 2023 roku w powiecie puławskim.

Został tam również opublikowany informator dotyczący korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w informatorze.

Punkt w Nałęczowie, mieszczący się w siedzibie świetlicy środowiskowej przy ul. Głębocznica 23a, pracuje we wtorki w godzinach 8:00-12:00. Na wizytę umawiać należy się telefonicznie pod nr: 609 009 469 – w godzinach 7:00-15:00.

Porad prawnych udziela radca prawny z Lubelskiego Ośrodka Samopomocy w Lublinie – Pani Iga Lalak.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat zakresu świadczonej pomocy, osób uprawnionych etc. reguluje ustawa z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).