Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Nałęczowie

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w Nałęczowie
Print Friendly, PDF & Email

W poniedziałek, 11 listopada 2019 r., przeżywaliśmy Narodowe Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W Nałęczowie obchody rozpoczęły się o godz. 10.30 uroczystą Mszą św. w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela,
w której udział wzięli przedstawiciele Gminy na czele z Panem Burmistrzem Wiesławem Pardyką oraz zastępcą Burmistrza Panią Justyną Kuzioła, Przewodniczącym Rady Miejskiej – Krzysztofem Muciek, Przewodniczącym Komisji Oświaty Panem Andrzejem Deptą, Radnym Panem Adamem Kozak oraz Panią Iloną Duda – Radną Powiatu Puławskiego.

Bezpośrednio po liturgii nastąpiło złożenie kwiatów na grobach poległych w obronie Ojczyzny:

• na cmentarzu parafialnym przy ścianie pamięci poświęconej: Sybirakom poległym na frontach II Wojny Światowej,
żołnierzom AK i pomordowanym w obozach

• w centrum Nałęczowa przy pomniku, upamiętniającym
13 osób rozstrzelanych 24 października 1942 w odwecie za zabicie żołnierza niemieckiego przez komunistyczną partyzantkę

• w Nałęczowie na skraju Lasu Zakładowego przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej powstałym w hołdzie żołnierzom
z oddziału „Szatana” poległym w dniu 19 maja 1945 r. w walce z NKWD o wolną Polskę

• w Czesławicach przy pomniku upamiętniającym 4 żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej

• w Drzewcach przy pomniku żołnierzy poległych podczas I i II Wojny Światowej

Następnie uroczystości przeniosły się do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, gdzie o godz. 15.00 wystąpił Zespół Tańca Ludowego UMCS
im. Stanisława Leszczyńskiego z Lublina.

Fot. Bogusław Gałęzowski, Kacper Kisielewski.