Nałęczowianka dba o czystą wodę dla regionu

Nałęczowianka dba o czystą wodę dla regionu
Print Friendly, PDF & Email

Nałęczowianka od lat związana jest ze społecznością lokalną – nie tylko jako pracodawca, ale również jako firma stale inwestująca w jakość i bezpieczeństwo wody na terenie całego regionu. Troska o ten fundamentalny surowiec jest motorem napędowym marki, co widoczne jest w takich przedsięwzięciach jak m.in. rekompensacja poboru wody poprzez udoskonalanie okolicznej infrastruktury. O istotności tego typu projektów przypomina coroczny Światowy Dzień Wody.

Działalność zakładu Nestle Waters w Nałęczowie, w którym produkowana jest Nałęczowianka, szeroko wykracza poza obszar samej rozlewni. Firma angażuje się w liczne inicjatywy społeczne, dbałość o środowisko naturalne oraz rozbudowę lokalnej infrastruktury. Czołową inicjatywą firmy jest praca nad „Water Regeneration”, czyli rekompensacją poboru wody. Przyczynia się ona do poprawy jakości oraz czystości wód podziemnych i powierzchniowych, dzięki czemu użytkownicy otrzymują jakościową wodę pitną. To właśnie dostarczenia ludziom czystego surowca jest jednym z głównych postulatów stojących za Światowym Dniem Wody i przejawia się we wszystkich zrównoważonych działaniach fabryki.

Czysta woda w całym regionie

Projekty firmy związane z rekompensacją poboru i uzdatnianiem wody prowadzone są w Nałęczowie i okolicach. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju, Nałęczowianka zobowiązała się globalnie, że do 2025 roku będzie odtwarzać tyle zasobów wody, ile wykorzystuje w swojej działalności. W 2021 r. zakończyły się prace związane z budową kanalizacji dla wsi Cynków. Inwestycja poprawiła komfort życia około 200 mieszkańcom, jednocześnie umożliwiając lepszy przepływ ścieków i minimalizując ryzyko zanieczyszczenia okolicznej rzeki Bochotniczanki. Kolejnym projektem z zakresu Water Regeneration była renowacja wodociągów w Wąwolnicy. Dotychczas zamontowane rury z azbestu kruszyły się, przez co do strumienia dostawały się szkodliwe drobinki. Przez ostatnie lata prowadzone były również badania czystości rzeki Bystra, stanowiącej główny zasób wód powierzchniowych dla Nałęczowa i okolic. Wyniki wskazały konieczność wprowadzenia działań poprawiających jakość mikrobiologiczną oczyszczonych ścieków. Rozlewnia Nałęczowianki zakupiła lampy UV, które pozwoliły na lepszą dezynfekcję wody, a tym samym zwiększenie jej bezpieczeństwa. Znaczącym przedsięwzięciem jest ponadto zaczynająca się w najbliższym czasie renowacja studni w Wierzchoniowie, skąd wodę czerpią mieszkańcy m.in. Kazimierza Dolnego. Zły stan ujęcia wody powodował duże wycieki, absorbując przy tym liczne zanieczyszczenia. Z inwestycji skorzysta około 1200 osób. Wszystkie wymienione projekty nie tylko poprawiły i poprawią jakość życia w okolicy, ale jednocześnie pozwolą na regenerację ponad 679 000 m3 zasobów wody.

Więcej niż inwestycje

Misja firmy związana z ochroną środowiska naturalnego oraz wspierania lokalnych społeczności jest realizowana zarówno przez inwestycje w infrastrukturę, jak i oczyszczanie wód. Globalnym zobowiązaniem Nałęczowianki jest, aby  do 2030 roku zmniejszyć swoją emisję CO2 o 50%, a do 2050 osiągnąć neutralność węglową. Przyszłość to także minimalizacja zużycia energii o 12 920 GJ w każdym roku, tyle samo ile w tym czasie zużyłoby 1495 gospodarstw domowych. Już teraz 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w fabryce pochodzi ze źródeł odnawialnych, oświetlenie zostało wymienione na LED, w kotłowniach pojawiły się osłony termoizolacyjne, z kolei nowe sprężarki mają plan odzysku wykorzystanego ciepła. Kolejnym ważnym aspektem jest transport. Obok wprowadzenia lekkich naczep, optymalizacji tras czy wyeliminowania pustych przebiegów, w ramach pilotażowego projektu woda Nałęczowianka trafiła do jednego z klientów transportem intermodalnym. Większą część trasy ładunek pokonał koleją, dzięki czemu do atmosfery nie trafiło 14,2 ton CO2. To aż o 80% mniej niż w przypadku transportu samochodowego. Wśród zrównoważonych działań Nałęczowianki warto wymienić ponadto innowacje związane z opakowaniami. Marka stale poszerza swoje portfolio butelek wyprodukowanych przy użyciu surowców wtórnych, wprowadzając ostatnio na rynek butelkę 1l wykonaną w 100% z plastiku PET z recyklingu tzw. rPET.

Wszystkie wymienione działania nie miałyby jednak racji bytu bez edukowania kolejnych pokoleń, to właśnie oni będą kontynuować idee propagowane przez Światowy Dzień Wody oraz Nałęczowiankę. Firma zaangażowała przedszkolaków z Nałęczowa w sadzenie drzew oraz przeprowadziła dla nich warsztaty z sortowania odpadów oraz recyklingu. Zachęciła także lokalną społeczność w aktywności zbiórki odpadów PET, by zapewnić sprawne wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce. Przedsiębiorstwo wpiera dodatkowo lokalne kluby piłkarskie, współfinansować będzie planowaną budowę skateparku, ogólnodostępnej siłowni plenerowej, ulicznych lamp fotowoltaicznych, koszów do segregacji odpadów, jak i zakup wyposażenia OSP Nałęczów. O ogromnym zaangażowaniu firmy w regionie świadczy fakt, że rozlewnia w Nałęczowie zdobyła pierwszy w Polsce międzynarodowy certyfikat Alliance for Water Stewardship. Przyznawany jest on zakładom, które współpracują z lokalnymi społecznościami, by razem w odpowiedzialny sposób zarządzać zasobami wody. Wszystko w imieniu sąsiedzkiej przyjaźni.

O Nestlé Waters na świecie

Nestlé Waters działa w 26 krajach, produkcja odbywa się w 49 zakładach, w których pracuje blisko 21 tysięcy pracowników. W portfolio Nestlé Waters znajduje się 48 unikatowych marek (od naturalnych wód mineralnych po wody stołowe), włączając w to wodę Acqua Panna, wody gazowane Perrier i S.Pellegrino oraz rozlewaną w Polsce naturalną wodę mineralną Nałęczowianka. Poprzez te marki Nestlé Waters zachęca całe rodziny do picia większej ilości wody oraz napojów na bazie naturalnych składników, współpracuje z lokalnymi społecznościami, by chronić wspólne zasoby wodne, a także opracowuje kompleksowe rozwiązania w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych.

O marce Nałęczowianka

Naturalna woda mineralna Nałęczowianka wydobywana jest z ujęcia o tej samej nazwie, położonego w uzdrowisku Nałęczów, które znajduje się w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego na terenie Wyżyny Lubelskiej. Skład mineralny Nałęczowianki sprawia, że jest to woda, którą można pić codziennie. Nałęczowianka nasyca się składnikami mineralnymi podczas 20-letniej podróży przez pokłady skał. Dzięki temu, że woda mineralna czerpana jest ze źródeł podziemnych, zawiera tylko naturalną mikroflorę, a jej skład chemiczny jest stabilny i bezpieczny. Nałęczowianka przypomina, że pragnienie ma dwa znaczenia. Do tego pierwszego, fizjologicznego, nie należy dopuszczać, pijąc odpowiednią ilość wody. Natomiast to drugie, w znaczeniu psychologicznym, czyli pragnienie życiowe, pasje, marzenia, cele i dążenia – warto w sobie pielęgnować i rozwijać.

O „Jak nie NAŁ to kiedy?”

Zrównoważony rozwój to misja, którą Nałęczowianka wyznaczyła sobie w perspektywie najbliższych lat działań. Jako odpowiedzialna społecznie marka, chce przyczyniać się do zwiększania świadomości w temacie bezpieczeństwa klimatycznego. Komunikacja na ten temat odbywa się pod hasłem „Jak nie NAŁ to kiedy?”, które jest kontekstem dla działań sustainability.

 

Materiały prasowe Nestle Waters