Nałęczów zyska kolejne miejsca parkingowe

Nałęczów zyska kolejne miejsca parkingowe
Print Friendly, PDF & Email

Rusza przetarg na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce o numerze ewidencyjnym 16/1 (przy ul. H. i K. Dulębów) w Nałęczowie.

Dzięki realizacji inwestycji powstanie około 50 miejsc parkingowych, w tym dodatkowe miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Zakres obejmuje następujące roboty:

  • wykonanie robót pomiarowych,
  • wykonanie robót rozbiórkowych,
  • zabezpieczenie kabli doziemnych,
  • wykonanie robót ziemnych z przemieszczeniem mas ziemnych,
  • regulacja studzienek kanalizacyjnych i telefonicznych,
  • wykonanie konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych wraz z drogą manewrową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- piaskowej,
  • wbudowanie krawężników betonowych,
  • wbudowanie obrzeża krawężników betonowych,
  • plantowanie powierzchni,
  • obsianie trawą zieleńców oraz roboty porządkowe.

Lokalizację inwestycji przedstawia poniższa mapa:

Zadanie zostanie realizowane w ramach projektu pn. „Mobilny LOF”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Termin składania ofert upływa 20.10.2020 r. o godz. 10:00.