NAŁĘCZÓW Z PODWÓJNYM, 95% DOFINANSOWANIEM NA REWITALIZACJĘ PARKU ZDROJOWEGO

NAŁĘCZÓW Z PODWÓJNYM, 95% DOFINANSOWANIEM NA REWITALIZACJĘ PARKU ZDROJOWEGO
Print Friendly, PDF & Email
Burmistrz Nałęczowa podpisał dziś umowy na dofinansowanie rewitalizacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie.
Jak podkreślał podczas gali podpisania umów Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski – Nałęczów jest jedną z priorytetowych marek Lubelszczyzny, dlatego poprawa jakości przestrzeni publicznej uzdrowiska to inwestycja nie tylko o znaczeniu gminnym, ale i regionalnym.
Powód do radości jest podwójny, gdyż Nałęczów jako jeden z nielicznych beneficjentów wybranych do dofinansowania, otrzymał wsparcie na realizację aż dwóch komplementarnych projektów.
Całkowita wartość projektów to ponad 3 000 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na poprawę jakości przestrzeni parku oraz przywrócenie obszarowi części z jego historycznych funkcji.
W ramach działań rewitalizacyjnych planuje się m.in:
👉zagospodarowanie terenów zielonych parku poprzez przeprowadzenie prac przygotowawczych w obszarze nawierzchni gruntowej, wykonanie nowych nasadzeń (m.in.: zakładanie kwietników, mulczowanie, sadzenie bylin oraz odnowę runa parkowego), a także rekultywację trawników oraz gospodarkę drzewostanem,
👉odtworzenie budynku zadaszonej altany, tzw. „leżalni”, z możliwością adaptacji do dodatkowych usług, np. handlu pamiątkarskiego,
👉 budowę altany na wyspie, która dzięki otwarciu na widok stawu oraz budowie schodów amfiteatralnych przystosowana będzie do organizacji koncertów plenerowych,
👉 rewitalizację „Źródła Miłości” poprzez wykonanie robót tynkarskich, okładzin elewacyjnych, detali kamiennych, misy kamiennej oraz posadzki i schodów terenowych.
Zaplanowane prace mają zostać wykonane do końca 2021 r.

Publikujemy niektóre z wizualizacji projektowych.