Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.6

Print Friendly, PDF & Email
Informuję o ogłoszeniu naboru wniosków w ramach Działania 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.