Możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym nr PESEL

Możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym nr PESEL
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 1 lipca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, umożliwiająca ubieganie się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym nr PESEL, w okresie przed 30 kwietnia 2022 r.

Podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r. włącznie, podając  rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Ukrainy (np. paszport).

Wnioski składa się na formularzu wg wzoru wniosku o świadczenie pieniężne, obowiązującego przed 30 kwietnia 2022 r. w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, tj. do 15 lipca 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem terminu, pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku obowiązującego przed 30 kwietnia 2022 r.

Wzór karty zakwaterowania

Ankieta weryfikacyjna