MOPS w Nałęczowie prowadzi rekrutację do projektów szkoleniowych

MOPS w Nałęczowie prowadzi rekrutację do projektów szkoleniowych
Print Friendly, PDF & Email
Zachęcamy panie z terenu Gminy Nałęczów do udziału w projektach: „Pomost do zatrudnienia” i „Most do aktywnej przyszłości”, koordynowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie.
✅ W ramach projektu zyskasz nowe kwalifikacje i umiejętności, które zwiększą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.
Uczestniczki projektu będą mogły skorzystać z bezpłatnego szkolenia zawodowego o profilu „pracownik administracyjno-biurowy”, kończącego się̨ egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Skorzystają również z programu psychoterapeutycznego lub wsparcia psychologicznego oraz indywidualnego pośrednictwa pracy, które umożliwi podjęcie półrocznego stażu zawodowego.
Realizator projektów zapewnia uczestniczkom ubezpieczenie NNW, stypendium stażowe przez 6 miesięcy, a także zwrot kosztów dojazdu na staż.
Projekty współfinansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie.
Szczegóły na temat projektów dostępne na stronie: http://www.naleczow.naszops.pl/