Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza studentów kierunków pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, animator czasu wolnego do odbycia praktyk/wolontariatu w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie

Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza studentów kierunków pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, animator czasu wolnego do odbycia praktyk/wolontariatu w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie.

Zakres zadań dla praktykanta/wolontariusza:

 1. Pomoc wychowawcom w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży,
 2. pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, wyrównywanie braków edukacyjnych,
 3. pomoc w organizacji czasu wolnego, organizacji zajęć tematycznych, zabaw, zajęć sportowych oraz zajęć wpływających na rozwój zainteresowań  i uzdolnień wychowanków świetlicy,
 4. pomoc w organizacji wycieczek i spacerów,
 5. rozwijanie u wychowanków samodzielności i społecznej aktywności,
 6. pomoc w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych,
 7. współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków świetlicy,
 8. ścisła współpraca z pracownikami MOPS w Nałęczowie,
 9. ścisła współpraca z wolontariuszami i sponsorami,
 10. pomoc w układaniu planów pracy świetlicy,
 11. ścisła współpraca i integracja ze społecznością lokalną,
 12. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej.

 

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: mopsnal@op.pl   lub składać osobiście w siedzibie Ośrodka, w temacie wiadomości prosimy o zawarcie zapisu „Oferta  na odbycie praktyk lub wolontariatu” 

 

 Kontakt :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie

ul. Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów

Tel. 81 501-44-81