Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uruchomiła kolejne nabory wniosków

PrintFriendly and PDF

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił dwa nabory wniosków, które prowadzone będą  na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 w zakresie wsparcia finansowego  na poprawę infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności kulturalnej (Nabór 9/2018) oraz rozwój istniejących przedsiębiorstw (Nabór 10/2018)

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych naborów znaleźć można na stronie internetowej: www.zielonypierscien.eu w zakładce „LEADER 2014-2020 – Nabory wniosków”

Dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach prowadzonych naborów wniosków Biuro LGD „Zielony Pierścień” organizuje w grudniu 2017 szkolenia w zakresie przygotowania wniosków. Szczegółowe informacje o szkoleniach można znaleźć tutaj: http://zielonypierscien.eu/aktualnosci/szkolenia-ws-ogloszonych-naborow-wnioskow