Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uruchomiła kolejne nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uruchomiła kolejne nabory wniosków
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił dwa nabory wniosków, które prowadzone będą  na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 w zakresie wsparcia finansowego  na poprawę infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności kulturalnej (Nabór 9/2018) oraz rozwój istniejących przedsiębiorstw (Nabór 10/2018)

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych naborów znaleźć można na stronie internetowej: www.zielonypierscien.eu w zakładce „LEADER 2014-2020 – Nabory wniosków”

Dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach prowadzonych naborów wniosków Biuro LGD „Zielony Pierścień” organizuje w grudniu 2017 szkolenia w zakresie przygotowania wniosków. Szczegółowe informacje o szkoleniach można znaleźć tutaj: http://zielonypierscien.eu/aktualnosci/szkolenia-ws-ogloszonych-naborow-wnioskow