Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uruchomiła kolejne nabory wniosków