Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informuje o rozpoczęciu prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” informuje o rozpoczęciu prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Propozycje zmian i uwag można zgłaszać do 8 czerwca 2017 r. szczegółowe informacje na stronie internetowej LGD Zielony Pierścień.

 

Więcej informacji na stronie zielonypierścien.eu

 

Z poważaniem

Beata Antoniak

Specjalista ds. wdrażania LSR i komunikacji w ramach inicjatywy LEADER

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

Biuro: Kośmin 7,  24-103 Żyrzyn

tel. 081 50 16 141

fax. 081 50 16 140

www.zielonypierscien.eu

www.facebook.com/zielonypierscien