Konsultacje społeczne „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”

Konsultacje społeczne „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na 2020 rok”
Print Friendly, PDF & Email

Burmistrz Nałęczowa zaprasza do konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na 2020 rok.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 17.10.2019r.

Termin zakończenia konsultacji: 04.11.2019 r.

Wszelkie informacje znajdą Państwo tutaj!