Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
Print Friendly, PDF & Email

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju informujemy o konsultacjach projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr. Konsultacje trwają do dnia 15 lutego 2021r.