Konsultacje PLANU MOBILNOŚCI Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniach od 15 do 30 listopada 2017r.,  Miasto Lublin prowadzi konsultacje dokumentu pod nazwą : „Plan mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025”.

W dniu 22 listopada 2017r. w godz. od 16.00 do 19.00, w Urzędzie Miasta Lublin, ul. Plac Łokietka 1., odbędzie się organizowane przez Departament Inwestycji i Rozwoju spotkanie konsultacyjne . W trakcie spotkania zostanie przedstawiony i omówiony projekt dokumentu, zostaną również podsumowane dotychczasowe prace nad jego przygotowaniem.

W czasie konsultacji oraz organizowanego spotkania zbierane będą uwagi do opracowywanego dokumentu. Mogą je zgłaszać zarówno zainteresowane osoby prywatne jak też organizacje i instytucje.

W imieniu Pana Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin, organizatora spotkania zapraszam do udziału w konsultacjach.

 

Artur Rumiński
Zastępca Burmistrza Nałęczowa

Opracowano na pdst.:  pisma PL-IT-I.671.2.2017

Plan mobilnosci LOF – Projekt