Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach FEL 2021-2027 – ogłoszenie o wyniku

Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach FEL 2021-2027 – ogłoszenie o wyniku
Print Friendly, PDF & Email

W wyniku ogłoszenia przez Gminę Nałęczów w dniu 25 kwietnia br. otwartego naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa lubelskiego, do wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Priorytet 10 Lepsza Edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne do dnia 16 maja 2023 r. wpłynęła jedna oferta, którą złożyła Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą przy ul. Fabrycznej 3, 20-301 Lublin.

Konkurs został przeprowadzony na podstawie art. 39 ust. 1, 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).