Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim -06.04.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek

ma zaszczyt zaprosić

organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubelskiego

do udziału w Kongresie Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim

Rejestracji na Kongres można dokonać poprzez stronę www.konferencja.lublin.uw.gov.pl

do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Miejsce Kongresu:

16 kwietnia – Lublin

17 kwietnia – Chełm

18 kwietnia – Zamość

19 kwietnia – Biała Podlaska

 

Program:

09:00 – 09:30      Rejestracja uczestników

serwis kawowy

10:00 – 10:10      OTWARCIE KONGRESU

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek

10.10- 10.20       Wystąpienia zaproszonych gości

10:20 – 11:20      WRĘCZENIE ODZNACZEŃ

11.20-11.30       CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

11.30-12.15        Panel I – Planowane zmiany w prawie dot. NGO

Prezentacja dot. planowanych zmian w prawie dot. NGO

12.15 – 12:30      Przerwa kawowa

12:30 – 13:15      Panel II – Finansowanie NGO

Prezentacja dot. możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność NGO

13:15 – 14:00      Panel III – Przykłady dobrych praktyk w  działalności NGO w woj. Lubelskim

Obszar I : Przedsiębiorczość ,innowacyjność, nauka

Obszar II: Działalność społeczna i rynek pracy

Obszar III: Regionalizm, kultura i sztuka

14:00 – 14:30      Dyskusja

14:30 – 15:30      Lunch