KOMUNIKAT – REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA im. ADAMA ŻEROMSKIEGO

KOMUNIKAT – REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  im. ADAMA ŻEROMSKIEGO
Print Friendly, PDF & Email

Dyrektor Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

SZANOWNI RODZICE

w związku z obecnie panującą bardzo trudną sytuacją epidemiczną w kraju w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19, proszę przesyłać KARTY ZGŁOSZENIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA  oraz  OŚWIADCZENIA WOLI RODZICÓW W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021r  ( do pobrania ze strony: http://www.przedszkole.naleczow.nogard.pl ) w formie:  załącznika, skanu lub nawet fotografii dokumentów NA ADRES: przedszkole@naleczow.pl

Aktualny harmonogram rekrutacji widnieje na stronie naszego przedszkola w zakładce REKRUTACJA

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu celem dostarczenia dokumentów do placówki przedszkolnej, z drugiej zaś nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami przedszkola.

Zachowujemy „zdrowy rozsądek”, rygorystycznie przestrzegając zasad higieny  i zachowujemy stosowny dystans (dosłownie) w kontaktach z innymi osobami.

W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego  w terminach wcześniej określonych, dyrektor przedszkola, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, może ustalić nowe terminy składania dokumentów. ART. 154 ust.6 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE

Terminy te podane będą do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola oraz na jej stronie internetowej.

Szanowni Rodzice, obecna sytuacja stanowiąca zagrożenie życia lub zdrowia, jest  podstawą do podjęcia takich decyzji.

Nie narażamy na niebezpieczeństwo rodziców i pracowników przedszkola.

Z szacunkiem  Jolanta Madejska dyrektor