Kolonie letnie dla dzieci rolników do 16 r.ż.

Kolonie letnie dla dzieci rolników do 16 r.ż.
Print Friendly, PDF & Email

Przedstawiam ofertę wyjazdu na kolonie letnie 2016 w Ośrodku Wypoczynkowo-Kolonijnym „RÓŻA WIATRÓW” w Jarosławcu, organizowane przez Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2000 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszt całego turnusu to 390,00 zł + koszt transportu.

Turnus trwa 2 tygodnie – planowane 4 turnusy w terminach:
I: 26.06.2016 – 09.07.2016
II: 10.07.2016 – 23.07.2016
III: 24.07.2016 – 06.08.2016
IV: 07.08.2016 – 20.08.2016

W załącznikach znajdą Państwo: informację szczegółową, ogłoszenie, kartę kwalifikacyjną uczestnika wyjazdu do wydruku i w formacie jpg na której są oznaczone pola które należy uzupełnić, oświadczenie rodziców, listę uczestników oraz listę wpłat.

Z poważaniem
Mariusz Gołębiowski
Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”
tel: 507 751 786
82 576 14 16

Pliki do pobrania:
Informacja o koloniach letnich w 2016 roku
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
Oświadczenia rodziców/opiekunów

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku- str.1
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku- str.2