KOLONIE LETNIE 2018

Print Friendly, PDF & Email

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2018 ROKU

 

Wypoczynek letni w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie do 750 zł na każdego uczestnika.

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2002 r.,   których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę. 
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).
  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Dopłata do kolonii letnich = 390 zł dopłata do turnusu + 160 zł dopłata do transportu = 550,00 zł

 

Miejsce wypoczynku:

I Ośrodek „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy

Terminy:
1) 02.07 – 12.07.2018 r.         – termin składania dokumentów do 15 czerwca;
2) 13.07 – 23.07.2018 r.         – termin składania dokumentów do 29 czerwca;
3) 24.07 – 03.08.2018 r.         – termin składania dokumentów do 10 lipca;
4) 04.08 – 14.08.2018 r.         – termin składania dokumentów do 20 lipca.

II Ośrodek „Korona” przy ul. Gdańskiej 16, 82-103 Mikoszewo

Terminy: nie zostały jeszcze ustalone.

 

DANE KOORDYNATORA

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

biuro w Krasnymstawie:  ul. Podwale 6/107,  22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 14 16        e-mail: mar_gol1@op.pl

osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

 

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Lista wpłat -transport

Lista wpłat -turnus

Lista uczestników

Ogłoszenie o koloniach