Kierunek Wschód – zaproszenie na Konferencję Eksportową

Kierunek Wschód – zaproszenie na Konferencję Eksportową
Print Friendly, PDF & Email
fragment plakatu

Stowarzyszenie Lubelski Obszar Metropolitalny zaprasza na Konferencję Eksportową, która odbędzie się 5 czerwca 2024 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie. Konferencja jest wydarzeniem inaugurującym cykl proeksportowych, bezpłatnych wydarzeń w ramach lokalnego programu „Platforma Wsparcia Eksportu Lublin„, koordynowanego przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

 

Konferencja Eksportowa  „Kierunek Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu niestabilności geopolitycznej”.

Rejestracja, Agenda: https://gospodarczy.lublin.eu/kierunek-wschod

Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2, Lublin / transmisja online

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana rejestracja – liczba miejsc ograniczona [!]

 

Konferencja jest dedykowana wszystkim przedsiębiorcom, którzy:

– Planują rozwijać swój biznes na rynkach międzynarodowych.

– Poszukują nowych, perspektywicznych kierunków dla swojej ekspansji zagranicznej.

– Potrzebują wsparcia w bieżącej działalności eksportowej.

Udział w Konferencji pozwoli Państwu między innymi:

– Śledzić Najnowsze trendy w handlu międzynarodowym od Bałkanów po Azję – dzięki kompleksowej analizie potencjalnych szans biznesowych przygotowanej przez PFR TFI i PwC Polska we współpracy z KUKE. Opracowanie obejmuje: ranking atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych, analizę kluczowych trendów rynkowych, wyniki badań ankietowych z przedsiębiorcami, analizę rynku ukraińskiego w kontekście wpływu wojny i planowanego procesu odbudowy,

– Zapoznać się z programami, instrumentami i bezpłatnymi usługami polskiego systemu wsparcia ekspansji zagranicznej filarami którego są instytucje i spółki z Grupy PFR

– Ocenić realnie aktualnie możliwości i szanse na rynku ukraińskim – przez pryzmat doświadczeń właścicieli polskich firm obecnych od dekad na tym rynku – Panel dyskusyjny biznesmenów i ekspertów „UKRAINA – Nie czy, ale jak!”.

– Skorzystać ze strefy #GovHelpGROW – przestrzeni do rozmów stolikowych z ekspertami z otoczenia instytucjonalnego wsparcia eksportu (PAIH, BGK, ARP, KUKE, PFR TFI, Centrum Rozwoju Biznesu Ukraińsko-Polskiego Kredobank Ukraina (wymagana rejestracja).

– Przyjrzeć się bliżej sytuacji polityczno-ekonomicznej (Stabilność polityczna, poziom korupcji, jakość instytucji, wymiana handlowa z Polską, tendencje rozwojowe – Bułgaria, Czechy, Rumunia, Serbia, Słowacja) od lubelskiego think-tanku – Instytutu Europy Środkowej.

– Usłyszeć głos europejskiego i amerykańskiego biznesu z Ukrainy (Anna Derevyanko Executive Director at European Business Association, Andy Hunder President at American Chamber of Commerce in Ukraine (AmCham Ukraine).

– w wymiarze lokalnym, poznać trendy w grupach towarowych i kierunkach eksportu firm z Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (analiza zespołu międzyuczelnianego UMCS/KUL w oparciu o najnowsze dane z Krajowej Administracji Skarbowej)

– a także wysłuchać motywującego wystąpienia Prezesa Fakro (tbc.) „Eksport – ten trud się opłaca”, reprezentującego także Radę Polskich Przedsiębiorców Globalnych

Parterami Konferencji są: Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), PFR TFI, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP)

Patronat Honorowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Kanwą Konferencji jest Raport PFR TFI, PwC, KUKE pod tym samym tytułem (link – www.pfrtfi.pl/Fundusz-Ekspansji-Zagranicznej/raport-kierunek-wschod.html)

Konferencja jest wydarzeniem inaugurującym cykl proeksportowych, bezpłatnych wydarzeń w ramach lokalnego programu „Platforma Wsparcia Eksportu Lublin”, koordynowanego przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

ZAPROSZENIE