Informujemy o naborze uczestników do Klubu Seniora

Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie

                      ogłasza nabór uczestników

                                do Klubu Seniora

           przy ul. Głębocznica 23 A w Nałęczowie

Jeśli jesteś:

*mieszkańcem Gminy Nałęczów

*w wieku 60 +

*chcesz pomóc sobie i innym

*osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób

aktywny i twórczy

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Seniora

muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację

uczestnictwa i złożyć dokumenty w Miejskim  Ośrodku

Pomocy Społecznej w Nałęczowie przy ul. Spółdzielcza 17A.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można

pobrać  na stronie internetowej www.naleczow.naszops.pl

ZAPRASZAMY

Formularz – Oświadczenie – dane osobowe

Formularz – Deklaracja Uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny