Informacja ws. terminów wypłat świadczeń przez MOPS w Nałęczowie

Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje,

że w związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 maja 2016r. znak: PS-IV.3122.4.30.2016 w sprawie ustalenia jednolitego terminu wypłaty  świadczeń

począwszy od nowego okresu zasiłkowego, to jest od miesiąca listopada 2016 r. obowiązują nowe terminy wypłat wszystkich świadczeń, w tym rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z powyższymi zaleceniami płatności świadczeń będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie nie wcześniej niż 25 dnia miesiąca.