Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach
Print Friendly, PDF & Email

WŁAŚCICIELU ZWIERZĄT DOMOWYCH

 • PSY i KOTY POWYŻEJ  3   MIESIĄCA   ŻYCIA   PODLEGAJĄ   OBOWIĄZKOWEMU   OCHRONNEMU   SZCZEPIENIU PRZECIWKO WSCIEKLIŻNIE
 • POSIADACZE PSÓW I KOTÓW SĄ ZOBOWIĄZANI ZASZCZEPIĆ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W TERMINIE 30 DNI OD DATY UKOŃCZENIA PRZEZ ZWIERZĘ TRZECIEGO MIESIĄCA ŻYCIA, A NASTĘPNIE NIE RZADZIEJ NIŻ CO 12 MIESIĘCY OD DNIA OSTATNIEGO SZCZEPIENIA
 • SZCZEPIEŃ PSÓW I KOTÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE DOKONUJĄ LEKARZE WETERYNARII ŚWIADCZĄCY USŁUGI WETERYNARYJNE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT
 • PSY PODDANE SZCZEPIENIU PODLEGAJĄ WPISOWI DO REJESTRU PROWADZONEGO PRZEZ LEKARZY PO PRZEPROWADZENIU SZCZEPIENIA POSIADACZOWI PSA WYDAJE SIĘ ZAŚWIADCZENIE LUB DOKONUJE SIĘ WPISU
  W PASZPORCIE
 • KTO UCHYLA SIĘ OD OBOWIĄZKU OCHRONNEGO SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE PODLEGA KARZE GRZYWNY
 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. Nr 13, poz.103).
 1. Podejrzenie choroby zakaźnej wścieklizny należy zgłaszać do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt lub właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
 2. Każde zwierzę wykazujące objawy neurologiczne może być podejrzane
  o wściekliznę.
 3. Każdy przypadek pogryzienia człowieka przez zwierzę (posiadające aktualne szczepienie p/wściekliźnie lub nie) może być traktowane jako podejrzenie zarażenia człowieka wirusem wścieklizny przez zwierzę. W takich przypadkach jest przeprowadzana przez lekarza weterynarii 15-to dniowa obserwacja zwierzęcia w celu wykluczenia wścieklizny z możliwością jej przedłużenia do 21 dnia, licząc od momentu pogryzienia.
 4. Każde padłe zwierzę podejrzane o wściekliznę jest badane laboratoryjnie przez właściwy terytorialnie Zakład Higieny Weterynaryjnej i/lub Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach w celu ostatecznego wykluczenia choroby.
 5. Zwłoki małych zwierząt lub sama głowa (badany jest mózg zwierzęcia) jest przyjmowana do badania po uprzednim powiadomieniu właściwego terytorialnie powiatowego inspektoratu weterynarii dla miejsca padnięcia podejrzanego o wściekliznę zwierzęcia.
 6. W powiadomieniu należy podać następujące informacje:
  • Dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres) + nr tel. kont.
  • Gatunek zwierzęcia wraz z opisem np. wiek, płeć maść
  • Dane właściciela zwierzęcia (imię, nazwisko, adres) + tel. kont.
   (w przypadku zwierząt domowych)
  • Datę i miejsce padnięcia zwierzęcia
  • Zwięzły opis zdarzenia (jak doszło do zdarzenia, kto miał kontakt ze zwierzęciem, data szczepienia zwierzęcia p/wściekliźnie).

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt