Informacja o złożeniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Print Friendly, PDF & Email
Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Wisły” z siedzibą ul. Strzelce 106/B Nałęczów na realizację zadania publicznego pt. „Propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży” .
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.
Uwagi dot. oferty można zgłaszać w terminie od 10 grudnia 2018r. do 17 grudnia 2018 r. na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, tel. 81 5014500 wew. 21 e-mail: um@naleczow.pl lub mguzek@naleczow.pl
Burmistrz Nałęczowa
/-/ Wiesław Pardyka