Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w 2022 roku

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w 2022 roku
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 17 lutego 2022 roku została wybrana organizacja, która w 2022 roku realizować będzie zadanie o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, tj. prowadzenie punktu informacji turystycznej „it”.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert znajduje się poniżej:

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w 2022 roku