Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2021.

Wyniki konkursu dostępne są poniżej:

Informacja o wynikach – SPORT 2021